دو نقطه

حرف های یک منورالفکر افراطی!

لطفا خشک مقدس نباشید!!! ( بازنشر مجدد )

7
حدود هفت میلیارد انسان در این کره ی خاکی زندگی می کنند و نگاه فکری تک تک این آدم ها با یک دیگر متفاوت است و می توان با قاطعیت گفت که هیچکدام از این هفت میلیارد انسان شبیه به یک دیگر فکر نمی کنند.
این که نگاه فکری برخی از انسان ها در مواردی شبیه بهم می باشد و در موارد دیگر اختلاف نظر دارند ، این کاملا طبیعی می باشد.
در دین مبین اسلام افراط و تفریط هیچ جایگاهی ندارند بلکه مبنای دستورات اسلام بر اساس عدالت و اعتدال است.
اما بعضی از دوستان مبانی اسلام را طوری برداشت می کنند که یک مسلمان باید خشک مقدس ، خشن و عبوث باشد.
اما در حقیقت اسلام ناب محمدی چه می گوید؟


۸ ۷

اگر دروغ رنگ داشت...!

6

اگر دروغ رنگ داشت
هر روز شاید
ده ها رنگین کمان در دهان ما نطفه می بست
و بی رنگی کمیاب ترین چیزها بود
دکتر علی شریعتی

۸ ۷

امام موسی صدر : بر حذر باشید....!

4

امام موسی صدر :

امیداوارم که شما جوانان،

از تنگ نظری قدیمیان و از تندروی امروزیان

که نتیجه آن (باز هم) تنگ نظری بوده است بر حذر باشید! [1]

۱۳ ۱۰

بالاترین خدمت به جامعه انسان ها!

3

بالاترین خدمت به جامعه انسان ها
و محکم ترین و استوارترین پایه برای بهتر زندگی کردن انسان ها
این است که اندیشیدن را به آنها بیاموزیم. [1]
شهید بهشتی

۸ ۶
هر کسی از ظن خود شد یار من
از درون من نجست اسرار من
نویسندگان
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان