دو نقطه

حرف های یک منورالفکر افراطی!

دو نقطه؟

جز عیب چیزی ندارم...!

هر کسی از ظن خود شد یار من
از درون من نجست اسرار من
نویسندگان
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان