دو نقطه

حرف های یک منورالفکر افراطی!

لطفا خشک مقدس نباشید!!! ( بازنشر مجدد )

7
حدود هفت میلیارد انسان در این کره ی خاکی زندگی می کنند و نگاه فکری تک تک این آدم ها با یک دیگر متفاوت است و می توان با قاطعیت گفت که هیچکدام از این هفت میلیارد انسان شبیه به یک دیگر فکر نمی کنند.
این که نگاه فکری برخی از انسان ها در مواردی شبیه بهم می باشد و در موارد دیگر اختلاف نظر دارند ، این کاملا طبیعی می باشد.
در دین مبین اسلام افراط و تفریط هیچ جایگاهی ندارند بلکه مبنای دستورات اسلام بر اساس عدالت و اعتدال است.
اما بعضی از دوستان مبانی اسلام را طوری برداشت می کنند که یک مسلمان باید خشک مقدس ، خشن و عبوث باشد.
اما در حقیقت اسلام ناب محمدی چه می گوید؟


۸ ۷

تمرکز بر فعالیت‌ها و زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار کشور

2

تمرکز بر فعالیت‌ها و زنجیره‌های اقتصادی مزیت‌دار کشور


بعضی از فعالیت‌های اقتصادی مثل مادر میماند و از آن باب‌های متعدد اقتصادی و تولیدی گشوده می‌شود، روی آنها بایستی تمرکز کنند و آنها را باید شناسایی کنند. نقشه راه را مشخص کنند، تکلیف همه را معلوم بکنند.
۵ ۳
هر کسی از ظن خود شد یار من
از درون من نجست اسرار من
نویسندگان
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان