دو نقطه

حرف های یک منورالفکر افراطی!

جانم به فدایت آقا جان!

5


از آن خوشم که شدم نوکر سرای حسین
منم غلام کسی که بود گدای حسین
 
دو چشم داده خداوند تا که گریه کنم
یکی برای حسن آن یکی برای حسین

۱۰ ۴

حلقوم ها را می‌توان برید اما فریادها را هرگز!

1

۹ ۳
هر کسی از ظن خود شد یار من
از درون من نجست اسرار من
نویسندگان
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان