دو نقطه

حرف های یک منورالفکر افراطی!

مثل متوسلیان باشیم،شجاع!

8

جاویدالاثر احمد متوسلیان :

باید پیش از این که دشمن به سراغ ما بیاد، ما باید به سراغش بریم.

۸ ۹
هر کسی از ظن خود شد یار من
از درون من نجست اسرار من
نویسندگان
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان