دو نقطه

حرف های یک منورالفکر افراطی!

حلقوم ها را می‌توان برید اما فریادها را هرگز!

1

۹ ۳
هر کسی از ظن خود شد یار من
از درون من نجست اسرار من
نویسندگان
طراح قالب : عرفـــ ـــان قدرت گرفته از بلاگ بیان